Home » Кыргызстан жөнүндө

Кыргызстан жөнүндө

Географиясы

Кыргызстандын жалпы аянты 198,500 чарчы чакырымды түзөт. Мамлекеттин аймагы чыгыштан батышка карай 900 чакырым, түндүктөн түштүккө карай 410 чакырымга созулат. Кыргызстан түштүк чыгыштан Кытай менен чектешсе, түндүк батышы Казахстан, түштүгү Өзбекистан, түштүк батышы Тажикистан менен чектешет. Уландысы…

Тарыхы

Кыргызстандын аймагындагы адам баласынын ишмердигинин алгачкы издери палеолит доорунун баштапкы же эң төмөнкү баскычына туш келет. Ал доордун эстелиги болгон таш шайманы, 1953 жылы борбордук Тянь-Шанда Он-Арча дарыясынын сол жегинен А.П. Окладников тарабынан табылган. Таш шаймандарынын жасалган, иштелген жана иштетилүүчү ыкмасы 300 миң жыл мурун жасалганын айгинелейт. Мындан тышкары, Кыргызстандын түштүгүндөгү Ходжа Бакырган Сайда да кайталангыс таш шайманы табылган. Уландысы…

Экономикасы

Кыргыз Республикасы – жаратылыш кеңдерине бай жогорку деңгээлдеги билимдүү элдери бар, географиялык жайгашуусу ыңгайлуу, климаты жагымдуу өлкө. Туризм, айыл чарба, гидроэнергетика, өнөр жай тармактарын өстүрүүгө мүмкүнчүлүктөр кеңири. Кыргыз Республикасы демократиялык өлкө катары (конвергенттик) аралаш экономикалык ырааттуулукта иш алып барып: эркин ишкердик, эркин баа коюу, эркин атаандаштык, мамлекеттик жөнгө салуу негизги принциптери деп эсептелинет. Уландысы…

Туризм

Кыргызстан – туризмди жана эс алууну эл аралык деңгээлде өнүктүрүү үчүн табигый, тарыхый жана маданий жактан өтө чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ал жөнүндө чет өлкөлүк эксперттер мындай дейт: «…табигый жана маданий белгилери кереметтүү айкалышкан Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр жер жүзүндө саналуу. Мындан дүйнөдөгү тоолуу жерлердин ичинен эң ажайып кооздукту көрүүгө болот». Кыргызстан – бийик тоолуу өлкө. Аймагынын 90 % ашуусу деңиз деңгелинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан. Гималай менен Памирден кийинки дүйнөдөгү эң бийик тоо чокулары Кыргызстанда. Уландысы…

Пайдалуу шилтемелер