Home » Кириш сөз

Кириш сөз

Кыргыз Республикасы – жаратылыш кеңдерине бай жогорку деңгээлдеги билимдүү элдери бар, географиялык жайгашуусу ыңгайлуу, климаты жагымдуу өлкө. Туризм, айыл чарба, гидроэнергетика, өнөр жай тармактарын өстүрүүгө мүмкүнчүлүктөр кеңири.

Кыргыз Республикасы демократиялык өлкө катары (конвергенттик) аралаш экономикалык ырааттуулукта иш алып барып: эркин ишкердик, эркин баа коюу, эркин атаандаштык, мамлекеттик жөнгө салуу негизги принциптери деп эсептелинет.

Өнөр жай секторунун өнүгүүсү электроэнергия, түстүү темирлерди өндүрүү, жеңил өнөр жайы аркылуу өсүп жатат. Айыл чарбасынын жетишкендиги негизинен дыйкан чарбачылыгына байланыштуу өнүгүүдө.

Кыргыз Республикасы Бүткүл Дүйнөлүк Банктын эсебинде жеңил бизнести жүргүзүү «Doing Business 2015» рейтингинде 189 өлкөнүн ичинен 102 орунда турат. «Индекс Экономической Свободы-2015»  The Heritage Foundation жыйынтыгында 178 өлкөнүн ичинен 82 орунду ээлеп, «салыштырмалуу эркин» категориясына кирет. Ошондой эле Forbes «Бизнес үчүн мыкты өлкө – 2014» тизмесинде 146 ичинен 101 орунда турат.

Макроэкономикалык чечмелүү көрсөткүчтөр

Кыргыз Республикасынын Статистикалык Комитетинин чыгарган жыйынтыгы боюнча, 2014 жылы ички дүң продукциясынын өсүшүү ИДП 3,6 %, ал эми, 2013 жылы 10,09% болгон. Жалпысынан ИДП акыркы 10 жылда Кыргызстанда 3,5 эсе өскөн.

ИДП калктын жан башына 2004 жылы АКШ доллары менен 433 долларды түзсө, 2014 жылы 1258 долларды түздү.

2004 жылкы жумушсуздук көрсөткүчү 8,5% түзсө, 2014 жылы 8,4 % түздү.

2014 жылы орточо айлык акы көрсөткүүчү АКШ долларында 224 доллар.