Home » Кыргызстандан документтерди суратып алуу

Кыргызстандан документтерди суратып алуу

Кыргыз Республикасынан социалдык жана укуктук мүнөздөгү документтерди (соттолбогону тууралуу справка, жарандык абалы тууралу справка, туулгандыгы/никеге тургандыгы/өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, ж.б. архивтик документтер) суратып алуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:

  1. Элчиликтин консулдук бөлүмүнүн наамына эркин формада жазылган арыз. Арызда кайрылуучу аты-жөнүн, жашаган жерин, телефон номерин, электрондук дарегин көрсөтүп жана Кыргызстандан документти суратып алууга жардамдашуу өтүнүчү менен кайрылат.
  2. 2х2 дюйм (inches) өлчөмүндөгү бир даана түстүү сүрөт.
  3. Толтурулган анкетанын 3 даанасы (анкетаны жүктөө).
  4. Паспорттун көчүрмөсү.
  5. Паспорттун консулдук каттоодо турган белгиси бар баракчасынын көчүрмөсү (Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн).
  6. Төмөнкү почта кызматтарынын арыз ээсинин кайтарым дареги жазылган, төлөнгөн жана сөзсүз түрдө треккинг-номери болгон бир конверт (А4 формат): USPS, UPS, Fedex! Элчилик марка менен жөнөтүлгөн конверттер үчүн жоопкерчилик тарта албайт.